1.Reklamacja

 1. W przypadku wykrycia wady zakupionego produktu lub jego awarii podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od klienta, należy skorzystać z prawa gwarancyjnego ściśle określonego przez producenta. Należy pamiętać iż użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi nie jest podstawą do reklamacji.

 2. Produkty posiadają gwarancję która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym i różnią się w zależności od producenta oraz są udzielane osobno na silnik i podzespoły.

2. Rozpatrzenie reklamacji

 1. Warunkiem odstąpienia od umowy jest poinformowanie sprzedawcy drogą e-mail: serwis@wyciskarki.pl

 2. Po zawiadomieniu emailowym na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi wysyłki.

 3. Produkt należy odesłać w fabrycznym opakowaniu na koszt własny. Na adres podany w mailu ale nie wcześniej jak po przesłaniu informacji o przyjęciu reklamacji przez sprzedawcę.

 4. Po naprawie serwis odsyła urządzenie na własny koszt na adres podany w formularzu.

 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, klient zostanie obarczony kosztami wysyłki i serwisu urządzenia.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Ustawowo konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu. W naszym sklepie konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (w ciągu kolejnych 14 dni należy zwrócić towar). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Events Factory, ul. Kopernika 11, 59- 300 Lubin, mail: sklep@wyciskarki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, klient otrzymuje zwrot kosztów zakupu + zwrot kosztu przesyłki jeśli taki był naliczony.

 2. Płatność następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Zwracany towar nie może być wysłany przesyłką za pobraniem.

 4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Zwrot płatności dokonywany jest na konto bankowe podane przez klienta podczas transakcji zakupu w e-sklepie lub na inne wskazane konto bankowe.

 6. Koszt zwrotu produktu firmą kurierską na adres korespondencyjny sklepu ponosi kupujący który odstąpił od umowy.

UWAGI SPRZEDAWCY:
Informujemy, że, klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie np. na piśmie, lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie zakupionego produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie lub oświadczenia przed jego upływem. Warunki i zasady odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wyciskarki.pl znajdują się w Regulaminie.


Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez konsumenta lub osobę trzecią, przez niego wskazaną. Towar należy zwrócić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Events Factory, ul. Kopernika 11, 59- 300 Lubin.


Z racji użytkowania sprzętu AGD i styczności urządzeń z produktami spożywczymi zwrot produktu możliwy jest w stanie umożliwiającym dalszą odsprzedaż produktu. Zanieczyszczony produkt, z resztkami spożywczymi nie będzie podlegał zwrotowi. 

Korzystając ze strony, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.