1.Reklamacja

 1. W przypadku wykrycia wady zakupionego produktu lub jego awarii podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od klienta, należy skorzystać z prawa gwarancyjnego ściśle określonego przez producenta. Należy pamiętać iż użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi nie jest podstawą do reklamacji.
 2. Produkty posiadają gwarancję która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym i różnią się w zależności od producenta oraz są udzielane osobno na silnik i podzespoły.

 

  2.Rozpatrzenie reklamacji

  1. Warunkiem odstąpienia od umowy jest poinformowanie sprzedawcy drogą e-mail, za pomocą formularza lub listownie na adres: CENTRAKO, ul. Mickiewicza 3, 56-400 Oleśnica, tel: 71 398 48 40, mail: serwis@wyciskarki.pl
  2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi wysyłki.
  3. Produkt należy odesłać w fabrycznym opakowaniu na koszt własny. Na adres podany w mailu ale nie wcześniej jak po przesłaniu informacji o przyjęciu reklamacji przez sprzedawcę.
  4. Po naprawie serwis odsyła urządzenie na własny koszt na adres podany w formularzu.
  5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, klient zostanie obarczony kosztami wysyłki i serwisu urządzenia.

   

   3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   1. Ustawowo konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu. W naszym sklepie konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   2. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
   4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
   5. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (w ciągu kolejnych 14 dni należy zwrócić towar). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

   CENTRAKO
   ul. Mickiewicza 3
   56-400 Oleśnica
   tel: 71 398 48 40
   mail: serwis@wyciskarki.pl
   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    

    5.Skutki odstąpienia od umowy

    1. W przypadku odstąpienia od umowy, klient otrzymuje zwrot kosztów zakupu + zwrot kosztu przesyłki jeśli taki był naliczony.
    2. Płatność następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    3. Zwracany towar nie może być wysłany przesyłką za pobraniem.
    4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    5. Zwrot płatności dokonywany jest na konto bankowe podane przez klienta podczas transakcji zakupu w e-sklepie lub na inne wskazane konto bankowe.
    6. Koszt zwrotu produktu firmą kurierską na adres korespondencyjny sklepu ponosi kupujący który odstąpił od umowy.

     

     6.Brak możliwości odstąpienia od umowy następuje w przypadku

     - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

     - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

     - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

     - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; -

     umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

     - umowy zawartej na aukcji publicznej;

     Formularz reklamacji / zwrotu     Śledź nas na Facebooku