1.Reklamacja

 1. W przypadku wykrycia wady zakupionego produktu lub jego awarii podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od klienta, należy skorzystać z prawa gwarancyjnego ściśle określonego przez producenta. Należy pamiętać iż użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi nie jest podstawą do reklamacji.
 2. Produkty posiadają gwarancję która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym i różnią się w zależności od producenta oraz są udzielane osobno na silnik i podzespoły.

 

  2.Rozpatrzenie reklamacji

  1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dokonanie zgłoszenia wypełniając zamieszczony poniżej formularz reklamacyjny.
  2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi wysyłki.
  3. Produkt należy odesłać w fabrycznym opakowaniu na koszt własny. Na adres podany w mailu ale nie wcześniej jak po przesłaniu informacji o przyjęciu reklamacji przez sprzedawcę.
  4. Po naprawie serwis odsyła urządzenie na własny koszt na adres podany w formularzu.
  5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, klient zostanie obarczony kosztami wysyłki i serwisu urządzenia.

   

   3.Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

   1. Ustawowo konsumentowi przysługuje termin 14 dni na odstapienie od umowy. W naszym sklepie konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   2. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
   4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

    

    4.Zwrot produktu/Odstąpienie od umowy

    1. Klient ma prawo do odstąpienia umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu, bez podania przyczyny.
    2. W przypadku zakupy jednego towaru – konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) musi objąć rzecz w fizyczne posiadanie. Dopiero od tego momentu rozpoczyna swój bieg ustawowy termin do odstąpienia, a na konsumenta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą, w tym niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
    3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest poinformowanie sprzedawcy drogą e-mail, za pomocą formularza lub listownie na adres:

             

         Dane teleadresowe: 

         CENTRAKO 

         ul. Mickiewicza 3

         56-400 Oleśnica

      tel: 71 398 48 40

         mail: serwis@wyciskarki.pl

        

    4. W nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu.

     

     5.Skutki odstąpienia od umowy

     1. W przypadku odstąpienia od umowy, klient otrzymuje zwrot kosztów zakupu + zwrot kosztu przesyłki jeśli taki był naliczony.
     2. Płatność następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
     4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
     5. Zwrot płatności dokonywany jest na konto bankowe podane przez klienta podczas transakcji zakupu w e-sklepie lub na inne wskazane konto bankowe.
     6. Koszt zwrotu produktu firmą kurierską na adres korespondencyjny sklepu ponosi kupujący który odstąpił od umowy.

      

      6.Brak możliwości odstąpienia od umowy następuje w przypadku

      1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
      2. Zgłoszenia odstąpienia od umowy drogą e-mail, listownie na adres korespondencyjny, za pomocą formularza umieszczonego na stronie https://wyciskarki.pl w terminie powyżej 14 dni kalenarzowych od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
      3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
      4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

      Formularz reklamacji / zwrotu      Śledź nas na Facebooku